Subsidie op zonnepanelen 2016

Wat is de situatie in 2016 met betrekking tot SUBSIDIE op zonnepanelen.

Zonnepanelen aanschaffen en subsidie ontvangen in 2016? Er zijn tal van mogelijkheden. Het ontvangen van subsidie op zonnepanelen is afhankelijk van het gegeven of u een particulier of een zakelijke klant bent.

Situatie Subsidie zonnepanelen 2016 voor particulieren

BTW teruggave zonnepanelen
In 2016 is er helaas geen landelijk ingestelde subsidie op zonnepanelen. In 2016 verandert er dus op dit terrein niets. Maar voor particulieren is er een veel interessantere manier om een bijdrage te krijgen in de aanschaf van zonnepanelen in 2016 in plaats van een subsidie regeling. Hierbij gaat het om de teruggave van de BTW op de gehele installatie, zowel het materiaal als de installatiekosten. Dit betekent dat 21% van de totale investering teruggevorderd kan worden. Een particulier wordt namelijk, bij de levering van stroom aan het net, beschouwd als ondernemer. Daardoor kan alle BTW na aanschaf worden teruggevorderd. De particulier hoeft zich voor een dergelijke terugvordering niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het terugkrijgen van de BTW is veel interessanter dan de subsidie op zonnepanelen die er in het verleden was. .

Lokale subsidie zonnepanelen 2016
Vanuit gemeentes en provincies is er subsidie op zonnepanelen mogelijk in 2016. De regelingen met subsidies zijn heel verschillend. Zo zijn er mogelijkheden voor financieringen hiervoor met zeer lage rentes of forse  bijdragen. Ook zijn er rentekortingen mogelijk indien u het energielabel van uw woning verbetert. Indien er asbest op het dak ligt en dit verwijderd wordt in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen, zijn er vaak lokale mogelijkheden voor subsidie. Voor vragen over de lokale subsidie die u op zonnepanelen kunt krijgen, kunt U ons altijd bellen of mailen.

Woningeigenaar en subsidies
Ook in 2016 kan een woningeigenaar profiteren van een lening met een zeer lage rente bij de aanschaf van zonnepanelen. Een voorwaarde is dat de lening ook voor andere duurzaamheidsmaatregelen wordt gebruikt.  Voorbeelden hiervan zijn vloerisolatie, aanschaf zonneboiler en dergelijke..

Situatie Subsidie zonnepanelen 2016 zakelijk

Voor de zakelijke gebruiker bestaan er in 2016 meerdere vormen van  subsidie op zonnepanelen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om extra fiscale aftrek op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het gaat om de volgende regelingen:

  • Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
  • Energie-Investeringsaftrek (EIA), deze is per per 1-1-2016 aanzienlijk verhoogd
  • Milieu-Investeringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Dit betreft subsidie zonnepanelen 2016 voor zakelijke gebruikers

SDE+-subsidie zonnepanelen 2016

Ook in 2016 is er de SDE+ subsidie beschikbaar. Dit is een subsidie voor de grote projecten. Zo is er de voorwaarde dat de elektriciteitsaansluiting een zogenaamde grootverbruik aansluiting moet zijn (minimaal 3×80 A).  De subsidie die wordt uitgekeerd is een jaarlijkse bijdrage over een periode van meerdere jaren.

Subsidie zonnepanelen 2016 sportverenigingen

Voor sportverenigingen en –stichtingen is vanaf 2016 een subsidie op zonnepanelen beschikbaar. Het gaat hierbij om een subsidie van 30% op de kosten. Hierdoor wordt de terugverdientijd verlaagd van circa 7 jaar naar circa 5 jaar. Deze subsidie is dus extra interessant.

Nieuwe subsidie voor duurzame energie

Op 15 december 2015 is door het Ministerie van economische zaken bekend gemaakt dat er een extra subsidie beschikbaar is voor duurzame energie in huis. De subsidie is niet voor zonnepanelen maar wel voor een zonneboiler, warmtepomp en pellet kachel. De subsidie op zonneboilers is overigens substantieel. Voor een gemiddeld zonneboilersysteem kan € 650 subsidie worden ontvangen.

Subsidie zonnepanelen 2016 Agrariërs

Voor agrariërs is er een speciale regeling ingevoerd met een subsidiemogelijkheid wanneer er asbest verwijderd wordt en er hiervoor in de plaats zonnepanelen worden geplaatst.

Geschiedenis Subsidieregelingen zonnepanelen

De laatste subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid stamt uit 2012. Deze regeling welke officieel aan het eind van 2013 gestopt is, was een zeer groot succes. Halverwege 2013 was de subsidiepot namelijk al leeg en konden particulieren tot 650 euro terug vragen op de aanschaf van hun zonnepanelen.